• Kontrola zarządcza

    Źródło: IAS Olsztyn

    Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą" kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów...