Majątek

  Majątek

  Majątek

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 2204.) Izba Administracji Skarbowej  w Olsztynie jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  W skład majątku Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie wchodzą następujące składniki – stan na dzień 31 grudnia 2017 roku:

  Nazwa Wartość brutto na 31.12.2017 r. Umorzenie na 31.12.2017 r. Wartość netto na 31.12.2017 r.
  Grunty 10 892 489,90 23 966,00 10 868 523,90
  Budynki, lokale 90 338 397,81 32 316 824,55 58 021 573,26
  Urządzenia techniczne i maszyny 26 965 870,09 23 187 582,75 3 778 287,34
  Środki transportu 22 264 138,30 18 939 959,85 3 324 178,45
  Inne środki trwałe 38 574 984,11 34 975 893,84 3 599 090,27
  Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo 24 241 878,50 24 241 878,50 0,00
  Wartości niematerialne i prawne   4 161 221,85 4 132 597,23 28 624,62
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne  umarzane jednorazowo 2 835 019,21 2 835 019,21 0,00

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.02.2017 Data publikacji: 14.02.2017 09:16 Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2018 09:35
  Autor: Katarzyna Cwalina Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Mirosława Torenc
  Rejestr zmian