«Powrót

16 czerwca 2017 r . - dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

16 czerwca 2017 r . - dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

16 czerwca 2017 r . - dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników administracji rządowej 16 czerwca 2017 r. (piątek) Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, urzędy skarbowe z terenu woj. warmińsko-mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie będą nieczynne.  

W zamian za dzień wolny, wyznaczonym dniem pracy jednostek administracji rządowej będzie 24 czerwca 2017 r. (sobota).