«Powrót

Nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie

Nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie

Nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie

Sztandar Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
Msza i poświęcenie sztandaru w Katedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie
Msza i poświęcenie sztandaru w Katedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie
Poczty sztandarowe służb mundurowych woj. warmińsko-mazurskiego
Meldunek składany mł. insp. Piotrowi Walczakowi
Poczet sztandarowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
Arcybiskup Edmund Piszcz wbija gwóźdź w drzewiec sztandaru
Mł. insp. Piotr Walczak wpisuje się do księgi pamiątkowej
Przemówienie mł. insp. Piotra Walczaka
Poczet sztandarowy i kompania honorowa w trakcie uroczystości obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie całuje sztandar przekazany przez Zastępcę Szefa KAS
Wręczanie odznaczeń pracownikom IAS w Olsztynie
Goście honorowi zaproszeni na uroczystość
Defilada kompanii honorowej
Pokaz sprzętu i wyszkolenia funkcjonariuszy IAS w Olsztynie
Orkiestra Wojskowa z Giżycka
Stoisko Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z atrakcjami dla dzieci
Namioty Izby Skarbowej w Olsztynie z atrakcjami dla najmłodszych
Funkcjonariuszki IAS w Olsztynie prezentują przedmioty przemycane przez granicę
Pracownice Urzędu Skarbowego w Olsztynie prowadzą gry i zabawy dla dzieci
Pracownice IAS w Olsztynie prowadzą gry i zabawy dla dzieci

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie w dniu 9 września 2017 r. obchodziła Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Katedrze pw. Św. Jakuba, gdzie również  można było obejrzeć wystawę pt. „Św. Mateusz Patron Krajowej Administracji Skarbowej".

Na Rynku Starego Miasta odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej a także uroczystość wręczenia sztandaru.

Święto uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, mł. insp. Piotr Walczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, posłowie i senatorowie z regionu oraz przedstawiciele administracji rządowej naszego województwa, władz samorządowych, komendanci służb mundurowych, duchowni, dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych, przedstawiciele instytucji współpracujących z KAS woj. warmińsko –mazurskiego, oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Pani Iwona Smolińska, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w przemówieniu podkreśliła, że dzięki połączeniu trzech instytucji, wykorzystując ich najlepsze doświadczenia, powstała wyspecjalizowana, nowoczesna formacja, skutecznie wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów podatkowych i należności celnych.

„Nałożone na nas zadania to ogromna odpowiedzialność, ale również powód do dumy z zaufania, jakim nas obdarzono. Zaufania, na które w pełni zasłużyliśmy ciężką pracą i zaangażowaniem" – powiedziała Iwona Smolińska.

Uroczystość obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej była w dwójnasób podniosła, ponieważ Izba Administracji Skarbowej otrzymała sztandar, który wręczył Iwonie Smolińskiej, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie  mł. Insp. Piotr Walczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

„Mam nadzieję, że ten sztandar zjednoczy wszystkich, czego w imieniu Ministra Mateusza Morawieckiego i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Wiceministra Mariana Banasia życzę" - powiedział  Piotr Walczak.

Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podziękował również za zaangażowanie i pracę, która przekłada się w sukces w uszczelnianiu systemu podatkowego.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Iwona Smolińska podkreśliła - „Pragnę zapewnić, że umieszczone na sztandarze słowa „W służbie Ojczyźnie i Obywatelom" traktuję jako zobowiązanie.  Zaręczam, że to hasło będzie towarzyszyło nam w codziennej pracy, będąc równocześnie kierunkowskazem dla naszych działań"

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki w liście odczytanym przez Dyrektora Generalnego Pawła Żukowskiego złożył życzenia i pogratulował pracownikowom i funkcjonariuszom KAS. 

„Krajowa Administracja Skarbowa swoją misją i zadaniami nawiązuje do najlepszych tradycji niepodległego państwa polskiego. Krajowa Administracja Skarbowa jest instytucją przy pomocy której państwo wypełnia jedne ze swoich podstawowych powinności wobec obywateli – chroni interes finansowy ich i ich państwa" - napisał Wojewoda w liście odczytanym podczas uroczystości.

Podczas apelu zostały wręczone awanse pracownikom i funkcjonariuszom celno-skarbowym Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Krajowej Administracji Skarbowej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Straży Miejskiej w Olsztynie.

Rangę uroczystości podniosła oprawa muzyczna Orkiestry 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.

Na koniec odbyły się pokazy sprzętu oraz sprawności funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Dla najmłodszych przygotowano stoiska, w których organizowano różnego rodzaju zabawy i konkursy dla rodzin z dziećmi. Odwiedzający stanowiska mogli poznać najważniejsze postanowienia Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Dowiedzieli się, także, jaki wpływ na wymieranie gatunków roślin i zwierząt ma ich nielegalne odławianie ze środowiska naturalnego, przemyt w niehumanitarnych warunkach, a następnie handel nimi. Opiekunowie i dzieci mieli okazję w ciekawy i zabawny sposób dowiedzieć się czym jest budżet państwa, dlaczego warto płacić podatki i co zyskujemy dzięki nim.