«Powrót

Panele sprzedawali na niby, VAT odbierali naprawdę

Panele sprzedawali na niby, VAT odbierali naprawdę

Panele sprzedawali na niby, VAT odbierali naprawdę

Panele fotowoltaiczne zapakowane na paletach

Nawet ponad 18 mln złotych strat Budżetu Państwa mogli spowodować uczestnicy nielegalnej „karuzeli" obracający fikcyjnym towarem. Wśród nich istotną rolę odgrywała firma z siedzibą we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Proceder wykryli pracownicy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego  w Olsztynie.

Grupa, w sumie 18 firm, w tym 3 z siedzibą na Słowacji i w Czechach, oficjalnie zajmowała się handlem panelami fotowoltanicznymi. W wyniku szeregu kontroli okazało się jednak, że w rzeczywistości przedmiotem obrotu były zwykle drewniane palety z nieokreśloną zawartością, które dla niepoznaki ofoliowywano. Tak powstały pakunek miał udawać zapakowane panele i uwiarygadniać transakcje.

Proceder polegał na tym, że te „towary" krążyły w zamkniętym łańcuchu transakcji, gdzie brakowało ostatecznego odbiorcy. Faktury sprzedaży dotyczyły tych samych towarów, w tych samych ilościach, a transport odbywał się wielokrotnie z polskiego magazynu do magazynu w Czechach i z powrotem. Dla uwiarygodnienia transakcji podmioty przelewały na rachunki bankowe kwoty wskazane na fakturach. Łącznie obrócono kwotą ponad 83 mln zł. 

By odzyskać wyłudzone przez przestępców pieniądze, na podstawie decyzji prokuratora, Warmińsko Mazurski Urząd Celno-Skarbowy zabezpieczył majątek tych firm. M.in. dokonano wpisów hipotek na ich nieruchomościach. W sumie wydano decyzje zabezpieczające na kwotę ponad 20 mln złotych.

W sprawie prowadzone jest dalsze śledztwo.