Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

   

  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie informuje o przystąpieniu do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko.

  W ramach konkursu POIS/1.3.1/1/2015 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie realizuje projekt pn.„Głęboka modernizacja budynku biurowego w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 37"

  Cel projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do wartości 58,92 Mg CO2/rok
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 200 385,15 kWh/rok
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej 309,29 GJ/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  38,87 MWh/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  169,36 GJ/rok

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych;
  • docieplenie ściany w gruncie;
  • wymianę stolarki okiennej (w tym drzwi przeszklone);
  • montaż nawiewników;                                                         
  • wymianę drzwi garażowych;                                  
  • modernizację instalacji grzewczej;
  • modernizację oświetlenia wbudowanego;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej;

  Wartość całkowita projektu: 1 220 389,10 zł
  Wkład Funduszy Europejskich jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych: 1 037 330,73 zł

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl(link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.04.2017 Data publikacji: 24.04.2017 07:49 Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2017 07:51
  Autor: Katarzyna Cwalina Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian