«Powrót

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

2 stycznia 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Celno-Skarbowym rozpoczyna funkcjonowanie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw będzie realizowało zadania związane
z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych w systemach CELINA, AES/AIS, NCTS2 w oparciu o dyspozytorski model obsługi komunikatów w obszarze analizy ryzyka i weryfikacji. Zgodnie z koncepcją CUDO rolę w zakresie przyjmowania i obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych przejmie Oddział Celny w Olsztynie (PL371010).

Mając powyższe na uwadze, od 02-01-2018 r. zostaną wyłączone z przyjmowania zgłoszeń celnych następujące wewnętrzne oddziały celne (zwane dalej oddziałami satelickimi):

  • w Bartoszycach (PL371040),
  • w Ełku (PL371050),
  • w Elblągu (PL372010),
  • w Iławie (PL372040).

Dla towarów przedstawionych w CUDO zgłoszenia celne we wszystkich procedurach można dokonywać w godzinach 7:00 do 19:00 w dni powszednie oraz od 7:00 do 15:00  w soboty, a dla towarów przedstawianych w OC satelickich - zgłoszenia celne należy dokonywać w godzinach pracy tych OC.

Godziny urzędowania oddziałów satelickich:

  • 371040 - Oddział Celny w Bartoszycach: poniedziałek - piątek  7:30-15:30;
  • 371050 -  Oddział Celny w Ełku: poniedziałek - piątek  7:30-15:30;
  • 372010 -  Oddział Celny w Elblągu: poniedziałek - piątek  7:30-15:30;
  • 372040 -  Oddział Celny w Iławie: poniedziałek - piątek  7:30-15:30.

Oddziały satelickie w dalszym ciągu będą realizowały zadania związane z fizyczną kontrolą towarów, czynności w zakresie obsługi kasowej, legalizacji świadectw pochodzenia, świadectw EUR 1, wydawaniem i przedłużaniem świadectw uznania środka przewozowego TIR, obsługi okienka e-Klient oraz obsługi zgłoszeń papierowych, w tym karnetów TIR.

Jednocześnie Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie informuje, że pytania oraz postulaty dotyczące funkcjonowania CUDO można zgłaszać telefonicznie pod nr 89 538-75‑02 lub pocztą elektroniczną na adres OC.Olsztyn@ols.mofnet.gov.pl.

Więcej informacji na temat Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem na stronie: www.finanse.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w nowym serwisie) w zakładce Cło – Informacje dla przedsiębiorców – AEO i uproszczenia celne – Procedura uproszczona – Wytyczne i instrukcje.