«Powrót

Informacja w sprawie praktyk absolwenckich

Informacja w sprawie praktyk absolwenckich

Informacja w sprawie praktyk absolwenckich

Informacja w sprawie praktyk absolwenckich

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie poszukuje kandydatów do odbycia płatnych praktyk absolwenckich w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz Urzędach Skarbowych województwa warmińsko - mazurskiego. Praktyki odbywać się będą na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052).           

1. Kryteria naboru

Oferta skierowana jest w szczególności do absolwentów szkół wyższych o profilu: ekonomicznym, prawniczym lub administracyjnym oraz absolwentów szkół średnich o profilu ekonomicznym lub ogólnokształcącym, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30-go roku życia.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych

 

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A

10-950 Olsztyn

Tel: 89 525-41-60

e-mail: ias.olsztyn@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Bartoszycach

ul. Bohaterów Warszawy 5

11-200 Bartoszyce

Tel: 89 762-79-30

e-mail: us.bartoszyce@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Braniewie

ul. Jana Matejki 6

14-500 Braniewo

Tel: 55 243-95-00

e-mail: us.braniewo@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Działdowie

ul. Skłodowskiej – Curie 35a

13-200 Działdowo

Tel: 23 697-30-97

e-mail: us.dzialdowo@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Elblągu

ul. Adama Mickiewicza 43

82-300 Elbląg

Tel: 55 611-56-00

e-mail: us.elblag@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Ełku

ul. Wojska Polskiego 67

19-300 Ełk

Tel: 87 610-41-00

e-mail: us.elk@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Giżycku

ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 15

11-500 Giżycko

Tel: 87 429-93-00

e-mail: us.gizycko@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Iławie

ul. Wojska Polskiego 26

14-200 Iława

Tel: 89 649-14-00

e-mail: us.ilawa@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Kętrzynie

ul. Powstańców Warszawy 13

11-400 Kętrzyn

Tel: 89 751-32-04

e-mail: us.ketrzyn@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Nidzicy

ul. Stefana Żeromskiego 11

13-100 Nidzica

Tel: 89 523-18-00

e-mail: us.nidzica@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Działyńskich 3

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 56 472-62-79

e-mail: us.nowe-miasto-lubawskie@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Olecku

ul. Wojska Polskiego  7

19-400 Olecko

Tel: 87 629-42-00

e-mail: us.olecko@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Olsztynie

ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59

10-950 Olsztyn

Tel: 89 539-24-00

e-mail: us.olsztyn@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Ostródzie

ul. Olsztyńska 5 b

14-100 Ostróda

Tel: 89 640-71-00

e-mail: us.ostroda@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Piszu

ul. Okopowa 2

12-200 Pisz

Tel: 87 425-20-00

e-mail: us.pisz@mf.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Szczytnie

ul. Warszawska 5

12-100 Szczytno

Tel: 89 624-75-30

e-mail: us.szczytno@mf.gov.pl

 

Warmińsko – Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie

ul. Lubelska 37

10-408 Olsztyn

Tel: 89 539-50-00

e-mail: us.wmus@mf.gov.pl

 

Warmińsko – Mazurski Urząd Celno - Skarbowy w Olsztynie

ul. Dworcowa 1

10-413 Olsztyn

Tel: 89 539-70-10

e-mail: warminsko-mazurski.ucs@mf.gov.pl

 

3. Zasady naboru

Zgłoszenia na praktyki absolwenckie przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej – poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza aplikacyjnego na adres izk.IAS.370000@mf.gov.pl

Do formularza należy dołączyć zeskanowany dokument potwierdzający ukończenie szkoły. W rekrutacji będą brane pod uwagę oferty zawierające komplet dokumentów.

Praktyki będą odbywały się odpłatnie. W związku z ograniczoną liczbę miejsc
o zakwalifikowaniu kandydata na praktykę decyduje kolejność zgłoszenia
.        

4. Informacje dodatkowe

  1. Okres odbywania praktyki maksymalnie 3 miesiace,
  2. Praktykant obowiązany jest ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki absolwenckiej,
  3. Umowy o praktykę zawierane będą w miarę wolnych miejsc,
  4. Kandydat zakwalifikowany na praktykę, zostanie powiadomiony telefonicznie.

Załącznik:

Formularz aplikacyjny na praktykę absolwencką.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian