«Powrót

Zmiana adresu e-mail Poczty Polskiej

Zmiana adresu e-mail Poczty Polskiej

Zmiana adresu e-mail Poczty Polskiej

Informujemy, że zmienił się adres e-mailowy do konsultantów Poczty Polskiej w zakresie spraw dotyczących przesyłek. Dotychczasowy adres e-mail: uslugi.pocztowe@poczta-polska.pl został zastąpiony przez nowy adres e-mail: kontakt@poczta-polska.pl