Centra obsługi

  Centra obsługi

  Centra obsługi

  1 września 2015 r. w wybranych urzędach skarbowych uruchomiono 50 centrów obsługi. W centrach obsługi podatnicy mogą uzyskać wsparcie w załatwieniu swoich spraw niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, przy którym działa centrum.

  Obsługa w centrum obsługi polega na:

  • przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
  • udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;
  • zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego:
  • informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

  W województwie warmińsko-mazurskim centra obsługi funkcjonują:

  1. przy Urzędzie Skarbowym w Elblągu, ul. Adama Mickiewicza 43, 82-300 Elbląg
  2. przy Urzędzie Skarbowym w Iławie, ul. Wojska Polskiego 26, 14-200 Iława

  Więcej informacji na temat centrów obsługi na Portalu gov.pl.

  Wykaz centrów obsługi funkcjonujących w kraju dostępny na Portalu Podatkowym.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.02.2017 Data publikacji: 14.02.2017 10:40 Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2021 14:30
  Autor: Mirosława Torenc Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Wojciech Wierzbicki
  Rejestr zmian