«Powrót

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Chcąc załatwić indywidualną sprawę urzędową, taką jak np. wydanie zaświadczenia, złożenie pełnomocnictwa należy zapłacić opłatę skarbową.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej dotyczy osób fizycznych (na przykład prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), osób prawnych (na przykład spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (na przykład spółek osobowych: jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych czy wspólnot mieszkaniowych).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w przypadku m.in.:

  • dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
  • wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu.

Opłatę skarbową trzeba zapłacić z chwilą powstania tego obowiązku.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Jeśli składamy taki wniosek o wydanie zaświadczenia lub pełnomocnictwa, musimy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (za wydanie zaświadczenia o dochodach/przychodach 17 zł., za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu 21 zł, za złożenie pełnomocnictwa 17 zł). Dowód ten możemy załączyć do składanego wniosku lub pełnomocnictwa albo dostarczyć do urzędu już po ich złożeniu, ale nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Dowodem zapłacenia opłaty skarbowej może być:

  • wydruk z konta potwierdzający dokonanie operacji bankowej,
  • oryginał dowodu zapłaty.

Gdzie zapłacić opłatę skarbową

Wpłacamy ją na konto urzędu miasta lub gminy, na którego terenie znajduje się urząd lub inna instytucja, w której składamy wniosek albo pełnomocnictwo.

Opłatę skarbową możemy zapłacić:

  • gotówką w kasach właściwego urzędu miasta lub gminy,
  • przelewem na konto właściwego urzędu miasta lub gminy.

Jeśli chcemy zrobić przelew, sprawdźmy numer konta na stronie internetowej właściwego urzędu miasta lub gminy.

Obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej podlegają podmioty, na których wniosek są dokonywane czynności urzędowe. Należy pamiętać, że nie wszystkie czynności urzędowe objęte są opłatą skarbową. Szczegółowe informacje na temat przedmiotów i stawek oraz zwolnień podmiotowych, zawarte są w ustawie o opłacie skarbowej oraz w załączniku do tej ustawy.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.08.2021 Data publikacji: 04.08.2021 08:27 Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2021 08:27
Autor: Katarzyna Cwalina Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
Rejestr zmian