«Powrót

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Uprzejmie informujemy, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Nidzicy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

  • tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  • pomocy osoby przybranej,
  • korzystania z poczty elektronicznej,
  • przesyłania faksów.

W celu uzyskania ww. pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. osobiście w siedzibie urzędu, pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się pod adres:

  • Urząd Skarbowy w Nidzicy, ul. Żeromskiego 11, 13-100 Nidzica,
  • na adres e-mail: us.nidzica@mf.gov.pl,
  • telefonicznie: 89 523 18 00,
  • faksem: 89 523 18 01.

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 06:02 Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2021 10:36
Autor: Urszula Florek Osoba publikująca: Jan Karczewski Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
Rejestr zmian