«Powrót

Idee warte rozpowszechniania

Idee warte rozpowszechniania

Idee warte rozpowszechniania

Grupa ludzi na zdjęciu grupowym na przejściu drogowym w Grzechotkach
Grupa ludzi na pasie do odprawy samochodów
Grupa ludzi zwiedza przejście graniczne w Grzechotkach
Grupa ludzi zwiedza przejście graniczne w Grzechotkach
Grupa ludzi na sali szkoleniowej

W dniach 8-10.10 w Olsztynie gościła centralna grupa kontaktowa graniczna wchodząca w skład grupy eksperckiej CELBET.  

Grupa centralna (BCP Network central) jest jedną z trzech grup granicznych: północna, centralna i południowa. Krajami członkowskimi grupy centralnej są: Polska, Słowacja, Węgry. Dodatkowymi uczestnikami na tym spotkaniu byli funkcjonariusze z Rumunii. Grupa ta ma na celu zebranie danych dot. dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań z zakresu kontroli celnej oraz zharmonizowanie procedur kontroli w państwach członkowskich CELBET. Uczestnicy grupy BCP Network wypracowują także wspólne rozwiązania i pełnią funkcję doradczą dla zarządzających przejściami granicznymi.

We wtorek, 8.10 spotkanie otworzył i przywitał wszystkich gości Dyrektor Izby Administarcji Skarbowej w Olsztynie Mariusz Pawłowski. Poza prezentacjami i pracą warsztatową w grupach, uczestnicy wizytowali przejście graniczne w Grzechotkach.

W drodze na przejście, goście spotkali się z patrolem grupy mobilnej z Grzechotek. Funkjconariusze zaprezentowali sprzęt wspomagający kontrole w terenie.  Duże zainteresowanie na przejściu w Grzechotkach wzbudziły systemy odpraw  oraz te z obszaru analizy ryzyka. Sporo pytań goście zadawali funkjconariuszom pełniącym służbę na stanowisku RTG.

"Jesteśmy pod wrażeniem infrastruktury przejścia granicznego oraz funkcjonowania procedur kontroli. Systemy w których pracują polscy funkcjonariusze przydałyby się  i w naszej służbie." – przyznali funkcjnariusze z rumuńsko-mołdawskiego przejścia granicznego w Albita.

Polskie przejścia graniczne na zewnętrznej granicy z UE są  wścisłej czołówce wzorcowych przejść. Odcinek granicy Polski z Rosją jest uznawany przez ekspertów CELBET jako jeden z tych gdzie funkcjonują rozwiązania zapewniające skuteczną kontrolę przy jednoczesnym zachowaniu płynnego ruchu towarowego. Jak podkreślił szef CELBET Jyrki Linna, polska służba celno-skarbowa to szereg dobrych praktyk i rozwiązań wartych rozpowszechniania wśród pozostałych administracji celnych krajów należących do CELBET. 

*CELBET – Grupa ekspercka ds. Wschodniej i Południowo-Wschodniej Lądowej Granicy Zewnętrznej UE  łączy ekspertów z 11 wschodnich i południowo-wschodnich Krajów Członkowskich w celu wzmocnienia i udoskonalenia ich współpracy operacyjnej na zewnętrznych granicach UE.

www.celbet.eu (link otwiera nowe okno w innym serwisie)