«Powrót

Ujawnienia w Bezledach

Ujawnienia w Bezledach

Ujawnienia w Bezledach

Na zdjęciu opona z przytwierdzonymi do niej paczkami papierosów

W dniu 2 kwietnia br. funkcjonariusze Czwartego Referatu Realizacji w Bezledach znaleźli papierosy w trzech kontrolowanych pojazdach.

Po wstępnej analizie funkcjonariusze KAS wytypowali do kontroli szczegółowej dwa rosyjskie oraz jeden polski pojazd przekraczające przejście graniczne w Bezledach. Sprawdzeniu poddano pojazdy osobowe: Audi A6 oraz Honda Stream, którymi kierowali obywatele Rosji oraz Forda C-Max, którym podróżował Polak. Na pasie odpraw zadeklarowali oni, że nie mają do zgłoszenia żadnych towarów.

Po kontroli dokonanej w Budynku Kontroli Szczegółowej okazało się, że podróżni minęli się z prawdą przy zgłoszeniu celnym, bowiem w pojeździe Audi A6 oraz Honda Steam obywatele federacji rosyjskiej ukryli w kolach jezdnych swoich pojazdów, odpowiednio 440 oraz 420 paczek papierosów, natomiast obywatel Polski ukrył w zbiorniku paliwa swego pojazdu 274paczek papierosów.

Gdyby niezgłoszone papierosy wjechały na terytorium RP, Skarb Państwa straciłby z powodu nieopłaconych należności celno-skarbowych ok. 27tys. zł.

Wobec wszystkich podróżnych wszczęto sprawy karne-skarbowe, a papierosy zabezpieczono w magazynie depozytowym OC Bezledy.