Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób uprawnionych
  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 r. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Olecku poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

  1. tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika;
  2. korzystania z poczty elektronicznej,
  3. przesyłania faksów.

  W celu uzyskania pomocy, o której mowa w pkt 1, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. osobiście, pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:

  1. Urząd Skarbowy, ul. Wojska Polskiego 7,19-400 Olecko (osobiście: w pokoju nr 8 w Sali obsługi podatnika pracownik posługujący się językiem migowym zajmuje się obsługą klientów)
  2. na adres e-mail: us.olecko@mf.gov.pl
  3. telefonicznie :(87) 520 30 22
  4. fax nr: (87) 520 25 36


  Rozwiązania organizacyjne przy obsłudze osób niepełnosprawnych.
  Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia służąca do wjazdu do środka budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  Niepełnosprawny klient Urzędu będzie obsłużony na parterze Urzędu po wezwaniu przez pracownika ochrony właściwego merytorycznie pracownika Urzędu.
  Niepełnosprawny klient Urzędu będzie obsłużony poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz.1824).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 07:53 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 11:22
  Autor: Anna Urbanowicz Osoba publikująca: Jan Karczewski Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian