Sposób obsługi osób niepełnosprawnych

  Sposób obsługi osób niepełnosprawnych

  Sposób obsługi osób niepełnosprawnych

  Z dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych
  środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).
   
  Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach
  z organami administracji publicznej mogą kontaktować się z:

  Warmińsko-Mazurskim Urzędem Celno-Skarbowym w Olsztynie, ul. Dworcowa 1, osobiście zgłaszając się w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 22, poniedziałek - piątek w godzinach  urzędowania.
  tel. 89 539-70-19,
  faks: 89 539-70-11,
  poczta elektroniczna –warminsko-mazurski.ucs@mf.gov.pl
  elektroniczna skrzynka podawcza Izby Celnej w Olsztynie - ePUAP
  wysyłając wniosek na adres urzędu:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie, ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn.

  Delegatura WarmińskoMazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, ul. Składowa 5, osobiście zgłaszając się w Kancelarii Ogólnej, poniedziałek -piątek w godzinach  urzędowania.
  tel. 89 538-74-00;
  faks: 89 538-74-59
  poczta elektroniczna – sekretariat.ucs.371000@mf.gov.pl
  elektroniczna skrzynka podawcza Izby Celnej w Olsztynie - ePUAP
  wysyłając wniosek na adres urzędu:
  Delegatura WarmińskoMazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie      ul. Składowa 5, 10-421 Olsztyn.

  Delegatura Warmińsko Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Elblągu,      ul. Warszawska 129a, osobiście zgłaszając się w Kancelarii Ogólnej, pokój nr10, poniedziałek - piątek w godzinach  urzędowania.
  tel. 55 236-54-01,
  faks: 55 236-54-06
  poczta elektroniczna – sekretariat.ucs.372000@mf.gov.pl
  elektroniczna skrzynka podawcza Izby Celnej w Olsztynie - ePUAP
  wysyłając wniosek na adres urzędu:
  Delegatura Warmińsko Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Elblągu,      ul. Warszawska 129a, 82-300 Elbląg.

  Osobami wyznaczonymi do kontaktów w tej sprawie są:

  Beata Przyłucka
  Warmińsko-Mazurskim Urzą Celno-Skarbowy w Olsztynie
  tel.     89 539-70-61
  faks:  89 539-70-16
  e-mail: Beata.Przylucka@mf.gov.pl

  Anna Kozakiewicz
  Delegatura WarmińskoMazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie
  tel.    87 615-36-52
  faks: 87 615-27-40
  e-mail: Anna.Kozakiewicz@mf.gov.pl

  Małgorzata Suchocka
  Delegatura WarmińskoMazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Elblągu
  tel.  55 221-16-55
  e-mail: Malgorzata.Suchocka@mf.gov.pl


  W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna będzie miała prawo do:
   

  ·         pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,

  ·         pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo – migowego,

  ·         tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN - sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

   
   
  Osoba jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
   

  Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
   
  Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016)


  Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

  Pliki do pobrania

  Rejestr zmian