Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Baner z 3 grafikami: Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, Flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Fundusz Spójności

  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie informuje o przystąpieniu do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko.

  1. Konkurs nr  01.03.01-IW.03-00-002/17 

  W ramach konkursu nr  01.03.01-IW.03-00-002/17 (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie realizuje projekt pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 59"

  Umowa o Dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0090/17-00 z dnia 06.06.2019 r.

  Cel projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty: 

  Planowany efekt: jednostka wartość
  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  CO2/rok 113,76
  Zmniejszenie zużycia energii końcowej  GJ/rok 807,93
  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 82,20
  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 512,00
  Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok 1379,31
  Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych kWh/rok 383141,67
  Spadek emisji pyłu Mg/rok 0,06

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie stropodachów,
  • wymiana okien,
  • wymiana drzwi,
  • wymiana instalacji c.o.,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne

  Wartość całkowita projektu: 1 675 420,00 zł
  Wkład Funduszy Europejskich jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych: 1 664 362,23 zł

  Termin realizacji projektu: 31.12.2021 r. 

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

  2. Konkurs nr  01.03.01-IW.03-00-002/17

  W ramach konkursu nr  01.03.01-IW.03-00-002/17 (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie realizuje projekt pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olecku zlokalizowanego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 7"

  Umowa o Dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0092/17-00 z dnia 03.06.2019 r.

  Cel projektu:Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:

  • szacowane roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 47,56 Mg CO2/rok
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 151 002,78 kWh/rok
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej 319,75 GJ/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  20,91 MWh/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  244,49 GJ/rok

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie stropodachów,
  • wymiana okien,
  • wymiana drzwi,
  • wymiana instalacji c.o.,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne

  Wartość całkowita projektu: 607 496,00 zł
  Wkład Funduszy Europejskich jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych: 601 451,41 zł

  Termin realizacji projektu:31 grudzień 2020 r.

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

  3. Konkurs nr  01.03.01-IW.03-00-002/17

  W ramach konkursu nr  01.03.01-IW.03-00-002/17 (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie realizuje projekt pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Ostródzie zlokalizowanego w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 5b"

  Cel projektu:Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:

  • szacowane roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 93,87 Mg CO2/rok
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 288 874,50 kWh/rok
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej 681,67 GJ/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  25,13 MWh/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  591,21 GJ/rok

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych;
  • ocieplenie stropodachu nad II piętrem;
  • ocieplenie stropodachu nad częścią „piwniczną" od przodu;
  • ocieplenie stropodachu nad częścią „piwniczną" od tyłu;
  • wymiana stolarki okiennej;
  • wymiana stolarki drzwiowej;
  • wymiana instalacji grzewczej;
  • wymiana źródeł światła na energooszczędne;

  Wartość całkowita projektu: 763 688,00 zł
  Wkład Funduszy Europejskich jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych: 760 709,62 zł

  Termin realizacji projektu: 31.12.2020 r. 

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

  4. Konkurs POIS/1.3.1/1/2015

  W ramach konkursu POIS/1.3.1/1/2015 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie realizuje projekt pn.„Głęboka modernizacja budynku biurowego w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 37"

  Cel projektu:Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:

  • szacowane roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 93,25 Mg CO2/rok
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 308 265,28 kWh/rok
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej 581,98 GJ/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  38,87 MWh/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  442,05 GJ/rok

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych;
  • docieplenie ściany w gruncie;
  • wymianę stolarki okiennej (w tym drzwi przeszklone);
  • montaż nawiewników,   
  • wymianę drzwi garażowych;                                  
  • modernizację instalacji grzewczej;
  • modernizację oświetlenia wbudowanego;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej;

  Wartość całkowita projektu: 2 264 180,03 zł
  Wkład Funduszy Europejskich jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych: 1 906 193,02 zł

  Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do 31 grudnia 2019 r.

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.04.2017 Data publikacji: 24.04.2017 07:49 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2020 13:50
  Autor: Anna Rogala Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Wojciech Wierzbicki
  Rejestr zmian