«Powrót

W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

Logo IAS oraz ikony: telefon, koperta i laptop.
 • Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.

Korzystanie z elektronicznych form obsługi Klienta

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie.

Usługi Twój e-PIT i e-Deklaracje, dostępne tylko na podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

 • PIT dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej– nr telefonu: 89 53 92 596
 • PIT elektroniczny– nr telefonu:  89 53 92 534, 89 53 92 562, 89 53 92 513
 • PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą– nr telefonu: 89 53 92 514
 • zaświadczenia o dochodach / przychodach dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej– nr telefonu: 89 53 92 613, 89 53 92 513
 • zaświadczenia o niezaleganiu działalność gospodarcza– nr telefonu: 89 53 92 622, 89 53 92 623
 • VAT– nr telefonu: 89 53 92 558, 89 53 92 547, 89 53 92 629, 89 53 92 603, 89 53 92 486
 • CIT– nr telefonu: 89 53 92 504 lub 89 53 92 647
 • kasy rejestrujące– nr telefonu: 89 53 92 537
 • podatek akcyzowy– nr telefonu: 89 53 92 648
 • spadki/darowizny– nr telefonu (w tym zaświadczenia z tego zakresu – nr telefonu: 89 53 92 573
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (np. umowy kupna-sprzedaży pojazdów) – nr telefonów: 89 53 92 589
 • rejestracja podatników– nr telefonu: 89 53 92 625, 89 53 92 664, 89 53 92 453, 89 53 92 552
 • egzekucja administracyjna– nr telefonu: 89 53 92 416.
 • rachunkowość podatkowa- nr telefonu: PIT 89 53 92 437, 89 53 92 619, CIT 89 53 92 477, VAT 89 53 92 578, 89 53 92 634
 • zaległości, upomnienia, hipoteka SEW2– nr telefonu: 89 53 92 559, 89 53 92 566, 89 53 92 581, 89 53 92 591, 89 53 92 653, 89 53 92 609
 • ulgi w spłacie należności (odroczenia, raty, umorzenia) SEW1– nr telefonów: 89 53 92 616
 • postępowania podatkowe– nr telefonu: 89 53 92 523, 89 53 92 516, 89 53 92 681, 89 53 92 409, 89 53 92 448

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.olsztyn@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl

Wizyta w urzędzie

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi,
możliwa jest wizyta w urzędzie skarbowym:

 • Poniedziałek 8:00 - 18:00
 • Wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Obsługa Klienta odbywa się w jednostkach KAS poprzez e-Usługi, e-PUAP i telefonicznie.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności