Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  W Urzędzie Skarbowym w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone są następujące rejestry publiczne zgłoszone do Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych:

  •     Rejestr Poltax prowadzony za pomocą systemu informatycznego,
  •     Rejestr Zastawów Skarbowych.

  Zasady prowadzenia przez urząd w/w rejestrów oraz udostępniania zawartych w nich danych regulują, między innymi, następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
  • regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim
  • instrukcje obiegu dokumentów.

  W urzędzie funkcjonuje składnica  i archiwum akt.

  Zasady prowadzenia archiwum regulują:

  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
  • zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach, zmienione zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. oraz zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:15 Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2021 10:46
  Autor: Elżbieta Sobczak Osoba publikująca: Aneta Dziemidowicz Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian