Telefony

  Telefony

  Telefony

  Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego w czasie ograniczenia obsługi bezpośredniej.

  • PIT– nr telefonu 895231810, 895231812, 895231828
  • VAT– nr telefonu 895231810, 895231812, 895231828
  • CIT– nr telefonu 895231810, 895231812, 895231828
  • spadki/darowizny– nr telefonu 895231810, 895231828
  • rejestracja podatników– nr telefonu 895231809
  • egzekucja administracyjna– nr telefonu 895231804, 895231805, 895231806
  • rachunkowość podatkowa i komórka wierzycielska– nr telefonu 895231815, 895231816, 895231813, 895231814

   

  LISTA TELEFONÓW TYMCZASOWO NIEAKTUALNYCH:

  Sekretariat – centrala: 89 523 18 00

  FAX – 89 523 18 01
  SOB-Wieloosobowe Stanowisko Obsługi Bezpośredniej

  • Wieloosobowe Stanowisko Obsługi Bezpośredniej:  89 523 18 10
  • Udzielanie informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wydawanie zaświadczeń:  89 523 18 10
  • Udzielanie informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych:  89 523 18 12
  • Udzielanie informacji w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych:  89 523 18 10
  • Udzielanie informacji w zakresie podatku od towarów i usług, kas fiskalnych: 89 523 18 10, 89 523 18 12

  SEW-Referat Spraw Wierzycielskich, Egzekucji Administracyjnej i Rachunkowości

  • KierownikReferatu Spraw Wierzycielskich, Egzekucji Administracyjnej i Rachunkowości:  89 523 18 07
  • Sprawy wierzycielskie: 89 523 18 13, 89 523 18 16
  • Postępowania podatkowe w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: 89 523 18 07
  • Egzekucja administracyjna:  89 523 18 04, 89 523 18 05, 89 523 18 06
  • Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych 89 523 18 16
  • Rozliczenia z tytułu podatku VAT, VZM, kary i grzywny, dystrybucje: 89 523 18 15

  SKA-Referat Czynności  Analitycznych i Sprawdzających i Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  • Kierownik Referatu Czynności  Analitycznych i Sprawdzających i Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników89 523 18 19
  • Rejestracja i identyfikacja podatkowa: 89 523 18 09
  • Czynności sprawdzające: 89 523 18 11, 89 523 18 19
  • Czynności analityczne: 89 523 18 19

  SPV-Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych

  • KierownikReferatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych 89 523 18 24
  • Postępowania podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych: 89 523 18 21, 89 523 18 20
  • Postępowania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, podatku od towarów i usług: 89 523 18 24, 89 523 18 21, 89 523 18 20
  • Postępowania podatkowe w zakresie karty podatkowej: 89 523 18 20
  • Opodatkowanie osób duchownych: 89 523 18 20

  SKP-Wieloosobowe Stanowisko Kontroli Podatkowej, Wymiany  Informacji Międzynarodowej i Spraw Karnych Skarbowych

  • Wieloosobowe Stanowisko  Kontroli Podatkowej, Wymiany  Informacji Międzynarodowej i Spraw Karnych Skarbowych: 89 523 18 23
  • Kontrola podatkowa: 89 523 18 23,
  • Sprawy karne skarbowe: 89 523 18 08
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 10:11 Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2020 13:12
  Autor: Stanisław Jasiulewicz Osoba publikująca: Stanisław Jasiulewicz Osoba modyfikująca: Wojciech Wierzbicki
  Rejestr zmian