«Powrót

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Każdy ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. Dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek do pobrania:

Formularz w dostępnym formacie PDF w przygotowaniu.

Realizacja wniosku:

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres: Urząd Skarbowy w Nidzicy,
    ul. Żeromskiego 11, 13-100 Nidzica;
  • drogą elektroniczną na adres: us.nidzica@mf.gov.pl.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 07.09.2021 Data publikacji: 07.09.2021 19:10 Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021 19:10
Autor: Wojciech Wierzbicki Osoba publikująca: Wojciech Wierzbicki Osoba modyfikująca: Wojciech Wierzbicki
Rejestr zmian