Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Wykaz aktów prawnych regulujących zasady prowadzenia rejestrów, ewidencji oraz archiwum w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Olsztynie.

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 poz. 217).
  2. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. MRiF z 2017 poz. 43).
  3. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 poz. 44).
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze (Dz. Urz. MRiF z 2017 poz. 45).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 13:03 Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2018 14:39
  Autor: Anna Hatała-Wanat Osoba publikująca: Anna Hatała-Wanat Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian