Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie, ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn,
  • osobiście w Kancelarii Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (na parterze w budynku przy ul. Dworcowej 1),
  • za pośrednictwem ePUAP,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warminsko-mazurski.ucs@mf.gov.pl,
  • faksem na numer: 89 539-70-11.

  Przyjęcia interesantów odbywają się:

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30. Sekretariat Warmińsko-Maurskiego Urzędu Celno-Skarbowego dostepny pod telefonem (89) 534-49-44.
  Skargi i wnioski zarówno te nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej

  Całodobowy bezpłatny telefon interwencyjny: 800-060-000

  Adres skrzynki e-mail, na który można przesyłać informacje: powiadomKAS@mf.gov.pl
  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od naszych klientów informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego,
  • naruszeń przepisów prawa celnego,
  • opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

  KTI KAS zastąpił, funkcjonujące do 30 kwietnia 2018 r., kontakty: "Powiadom Cło" oraz "Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Skarbowej".

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres e-mail są jednolite na terenie całego kraju.

  Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail, zapewniają anonimowe przekazanie informacji.