Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Giżycku

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Giżycku

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Giżycku

  Skargi, wnioski i zapytania (link otwiera stronę w innym serwisie).
  W celu złożenia wniosku do Urzędu Skarbowego w Giżycku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Adresy Elektronicznej Poczty Urzędu Skarbowego w Giżycku na platformie ePUAP

  • Urząd Skarbowy w Giżycku: /yp68a05wwe/skrytka
  • Urząd Skarbowy w Giżycku: /yp68a05wwe/SkrytkaESP
  • Urząd Skarbowy w Giżycku: /yp68a05wwe/TytulyWykonawcze
  • Urząd Skarbowy w Giżycku: /yp68a05wwe/ezbiegi
  • Urząd Skarbowy w Giżycku: /yp68a05wwe/egzadm

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line poprzez system ePUAP;
  2. Dostarczenie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym do Sekretariatu Urzędu Skarbowego w Giżycku, w godzinach urzędowania, na następujących nośnikach danych:
   • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
   • Płyta CD
   • Płyta DVD

  Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie papierowej.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach odpowiednio Ordynacji podatkowej lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
  2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.
  3. Akceptowane formaty załączników: DOC, RTF, XLS, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
  4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
  5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Uwaga:

  Deklaracje podatkowe w formie elektronicznej do urzędów skarbowych można składać poprzez stronę e-deklaracje (link otwiera stronę w innym serwisie).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 08:44 Data ostatniej modyfikacji: 06.01.2021 21:57
  Autor: Jaromir Świątek Osoba publikująca: Emilia Pipiro Osoba modyfikująca: Wojciech Wierzbicki