VAT

Informacje dotyczące podatku od towarów i usług (VAT), w tym komunikaty i formularze dostepne są na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnetrznym).

Dane teleadresowe do przesyłania deklaracji VAT związanych z towarowym obrotem z zagranicą

Podatnicy rozliczający się z podatku VAT na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mogą składać drogą elektroniczną deklaracje VAT-7 na następujące adresy: