Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Izbie Administracji Skarbowej załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają pokazywania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).

  Specyfika zadań Izby Administracji Skarbowej sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez Izbę.

  W sprawach indywidualnych uprawnione podmioty mogą zasięgnąć informacji stawiając się osobiście w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 14.02.2017 10:23 Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2024 15:27
  Autor: Mirosława Torenc Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Wojciech Wierzbicki
  Rejestr zmian