Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Baner z 3 grafikami: Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, Flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Fundusz Spójności

  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie informuje o przystąpieniu do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko.

  1. Konkurs nr  01.03.01-IW.03-00-002/17 

  W ramach konkursu nr  01.03.01-IW.03-00-002/17 (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie realizuje projekt pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 59"

  Umowa o Dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0090/17-00 z dnia 06.06.2019 r.

  Cel projektu: 

  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:

  Planowany efekt:

  jednostka

  wartość

  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

  CO2/rok

  113,76

  Zmniejszenie zużycia energii końcowej 

  GJ/rok

  807,93

  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

  MWh/rok

  82,20

  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

  GJ/rok

  512,00

  Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

  GJ/rok

  1379,31

  Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

  kWh/rok

  383141,67

  Spadek emisji pyłu

  Mg/rok

  0,06

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie stropodachów,
  • wymiana okien,
  • wymiana drzwi,
  • wymiana instalacji c.o.,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne

  Wartość całkowita projektu:

  2 349 032,23  zł

  Wkład Funduszy Europejskich jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych:

  1 983 499,32 zł

  Termin realizacji projektu:

  31.12.2021 r. 

  Zgłaszanie nieprawidłowości:

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną

  2. Konkurs nr  01.03.01-IW.03-00-002/17

  W ramach konkursu nr  01.03.01-IW.03-00-002/17dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie realizuje projekt pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olecku zlokalizowanego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 7"

  Umowa o Dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0092/17-00 z dnia 03.06.2019 r.

  Cel projektu:Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:

  • szacowane roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 47,56 Mg CO2/rok
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 151 002,78 kWh/rok
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej 319,75 GJ/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  20,91 MWh/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  244,49 GJ/rok

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie stropodachów,
  • wymiana okien,
  • wymiana drzwi,
  • wymiana instalacji c.o.,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne

  Wartość całkowita projektu: 847 025,00 zł
  Wkład Funduszy Europejskich jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych: 838 597,09 zł

  Termin realizacji projektu:31 grudzień 2021 r.

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl(link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

  3. Konkurs nr  01.03.01-IW.03-00-002/17

  W ramach konkursu nr  01.03.01-IW.03-00-002/17 (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie realizuje projekt pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Ostródzie zlokalizowanego w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 5b"

  Cel projektu:

  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:

  • szacowane roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 93,87 Mg CO2/rok
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 288 874,50 kWh/rok
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej 681,67 GJ/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  25,13 MWh/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  591,21 GJ/rok

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych;
  • ocieplenie stropodachu nad II piętrem;
  • ocieplenie stropodachu nad częścią „piwniczną" od przodu;
  • ocieplenie stropodachu nad częścią „piwniczną" od tyłu;
  • wymiana stolarki okiennej;
  • wymiana stolarki drzwiowej;
  • wymiana instalacji grzewczej;
  • wymiana źródeł światła na energooszczędne;

  Wartość całkowita projektu:

  1 102 360,00 zł

  Wkład Funduszy Europejskich jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych: 

  1 098 060,80 zł

  Termin realizacji projektu: 

  31.12.2020 r. 

  Zgłaszanie nieprawidłowości:

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

  4. Konkurs POIS/1.3.1/1/2015

  W ramach konkursu POIS/1.3.1/1/2015 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie realizuje projekt pn.„Głęboka modernizacja budynku biurowego w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 37".

  Cel projektu:

  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:

  • szacowane roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 93,25 Mg CO2/rok
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 308 265,28 kWh/rok
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej 581,98 GJ/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  38,87 MWh/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  442,05 GJ/rok

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych;
  • docieplenie ściany w gruncie;
  • wymianę stolarki okiennej (w tym drzwi przeszklone);
  • montaż nawiewników,   
  • wymianę drzwi garażowych;                                  
  • modernizację instalacji grzewczej;
  • modernizację oświetlenia wbudowanego;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej;

  Wartość całkowita projektu:

  2 264 180,03 zł

  Wkład Funduszy Europejskich jako dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich ma wynieść do 85 % wydatków kwalifikowalnych:

  1 906 193,02 zł

  Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do 31 grudnia 2019 r.

  Zgłaszanie nieprawidłowości:

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.04.2017 Data publikacji: 24.04.2017 07:49 Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2021 11:43
  Autor: Anna Rogala Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian