Majątek

  Majątek

  Majątek

  Zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 2204.) Izba Administracji Skarbowej  w Olsztynie jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  Skład majątku Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie stan na 31.12.2020 r.

  Nazwa Wartość brutto 31.12.2020 Umorzenia Wartość netto 31.12.2020
  Grunty 9 608 143,70   9 608 143,70
  Budynki, lokale. 96 815 716,95 39 543 966,59 57 271 750,36
  Urządzenia techniczne i maszyny 67 938 188,30 55 312 891,29 12 625 297,01
  Środki transportu 32 604 800,37 20 520 841,08 12 083 959,29
  Inne środki trwałe 8 252 725,82 7 595 317,23 657 408,59
  Pozostałe srodki trwałe umarzane jednorazowo 25 183 622,65 25 183 622,65 0,00
  Wartości niematerialne i prawne 4 249 872,87 4 233 242,25 16 630,62
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo 3 258 076,71 3 258 076,71 0,00
    247 911 147,37 155 647 957,80 92 263 189,57

   

   

  Skład majątku Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie: stan na dzień 31.12.2019 r.:

  Nazwa

  Wartość brutto 31.12.2019

  Umorzenia

  Wartość netto 31.12.2019

  Grunty

  9 287 014,70

  25 968,00

  9 261 046,70

  Budynki, lokale.

  96 217 967,45

  37 255 602,62

  58 962 364,83

  Urządzenia techniczne i maszyny

  75 659 656,04

  62 343 780,99

  13 315 875,05

  Środki transportu

  16 687 711,26

  12 229 445,25

  4 458 266,01

  Inne środki trwałe

  8 275 366,23

  7 431 387,10

  843 979,13

  Pozostałe srodki trwałe umarzane jednorazowo

  24 085 843,78

  24 085 843,78

  0,00

  Wartości niematerialne i prawne

  4 249 872,87

  4 162 506,58

  87 366,29

  Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo

  3 205 798,35

  3 205 798,35

   0,00

  Podsumowanie

  237 669 230,68

  150 740 332,67

  86 928 898,01

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.02.2017 Data publikacji: 14.02.2017 09:16 Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2021 13:58
  Autor: Katarzyna Cwalina Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian