Majątek

  Majątek

  Majątek

  Zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Izba Administracji Skarbowej  w Olsztynie jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  Informacja o wartości majątku IAS Olsztyn na dzień 31.12.2022 r.

  Nazwa Wartość brutto 31.12.2022 Umorzenia Wartość netto 31.12.2022
  Grunty 9 608 143,70 0,00 9 608 143,70
  Budynki, lokale 113 839 960,91 45 216 153,26 68 623 807,65
  Urządzenia techniczne i maszyny 77 265 521,48 47 665 795,98 29 599 725,50
  Środki transporu 33 682 566,12 24 022 688,34 9 659 877,78
  Inne środki trwałe 8 423 576,19 6 950 536,37 1 473 039,82
  Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo 18 888 058,61 18 888 058,61 0,00
  Wartości niematerialne i prawne 8 813 114,98 6 498 984,66 2 314 130,32
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo 2 635 522,42 2 635 522,42 0,00
  Podsumowanie 273 156 464,41 151 877 739,64 121 278 724,77

   

  Informacja o wartości majątku IAS Olsztyn na dzień 31.12.2021 r.

  Nazwa Wartość brutto 31.12.2021 Umorzenia Wartość netto 31.12.2021
  Grunty 9 608 143,70 0,00 9 608 143,70
  Budynki, lokale 107 236 328,55 42 244 357,04 64 991 971,51
  Urządzenia techniczne i maszyny 84 187 535,80 52 363 959,12 31 823 576,68
  Środki transporu 33 447 796,22 22 304 254,22 11 143 542,00
  Inne środki trwałe 8 388 044,17 7 368 793,12 1 019 251,05
  Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo 17 257 182,51 17 257 182,51 0,00
  Wartości niematerialne i prawne 8 878 133,52 4 249 872,87 4 628 260,65
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo 3 259 845,21 3 259 845,21 0,00
  Podsumowanie 272 263 009,68 149 048 264,09 123 214 745,59

   

  Skład majątku Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie stan na 31.12.2020 r.

  Nazwa Wartość brutto 31.12.2020 Umorzenia Wartość netto 31.12.2020
  Grunty 9 608 143,70   9 608 143,70
  Budynki, lokale. 96 815 716,95 39 543 966,59 57 271 750,36
  Urządzenia techniczne i maszyny 67 938 188,30 55 312 891,29 12 625 297,01
  Środki transportu 32 604 800,37 20 520 841,08 12 083 959,29
  Inne środki trwałe 8 252 725,82 7 595 317,23 657 408,59
  Pozostałe srodki trwałe umarzane jednorazowo 25 183 622,65 25 183 622,65 0,00
  Wartości niematerialne i prawne 4 249 872,87 4 233 242,25 16 630,62
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo 3 258 076,71 3 258 076,71 0,00
  Podsumowanie 247 911 147,37 155 647 957,80 92 263 189,57

  Skład majątku Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie: stan na dzień 31.12.2019 r.:

  Nazwa

  Wartość brutto 31.12.2019

  Umorzenia

  Wartość netto 31.12.2019

  Grunty

  9 287 014,70

  25 968,00

  9 261 046,70

  Budynki, lokale.

  96 217 967,45

  37 255 602,62

  58 962 364,83

  Urządzenia techniczne i maszyny

  75 659 656,04

  62 343 780,99

  13 315 875,05

  Środki transportu

  16 687 711,26

  12 229 445,25

  4 458 266,01

  Inne środki trwałe

  8 275 366,23

  7 431 387,10

  843 979,13

  Pozostałe srodki trwałe umarzane jednorazowo

  24 085 843,78

  24 085 843,78

  0,00

  Wartości niematerialne i prawne

  4 249 872,87

  4 162 506,58

  87 366,29

  Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo

  3 205 798,35

  3 205 798,35

   0,00

  Podsumowanie

  237 669 230,68

  150 740 332,67

  86 928 898,01

   

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.02.2017 Data publikacji: 14.02.2017 09:16 Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2023 13:01
  Autor: Katarzyna Cwalina Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Milena Kowalczyk
  Rejestr zmian