«Powrót

Informacja roczna o ruchomościach sprzedanych w 2023 roku w trybie art. 104a u.p.e.a.

Informacja roczna o ruchomościach sprzedanych w 2023 roku w trybie art. 104a u.p.e.a.

Informacja roczna o ruchomościach sprzedanych w 2023 roku w trybie art. 104a u.p.e.a.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy na podstawie art. 104e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz 2505 tj.) przekazuje informację roczną za 2023 r. o ruchomościach sprzedanych w trybie art. 104a ww. ustawy.

Pliki do pobrania