«Powrót

Nielegalne okazy zwierząt w sklepach zoologicznych

Nielegalne okazy zwierząt w sklepach zoologicznych

Nielegalne okazy zwierząt w sklepach zoologicznych

Żółw stepowy w terarium
Salamandra meksykańska w akwarium
  • Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze KAS sprawdzali legalność handlu zwierzętami zagrożonymi wyginięciem.
  • Kontrole prowadzili m.in. w sklepach zoologicznych.
  • Zatrzymali żółwia stepowego, węża boa i dwie salamandry meksykańskie.

Funkcjonariusze olsztyńskiej KAS z Elbląga wzięli udział w ogólnopolskiej operacji  sprawdzania legalności obrotu zwierzętami gatunków zagrożonych wyginięciem. Czynności prowadzili m.in.w sklepach zoologicznych. W jednym z punktów stwierdzili, że do sprzedaży oferowane są okazy, na które kontrolowani nie posiadają odpowiednich zezwoleń CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem). W ramach prowadzonych działań zatrzymali żółwia stepowego, węża boa i dwie salamandry meksykańskie. Okazy pozostały w przystosowanych dla nich warunkach u kontrolowanych, którzy złożyli pisemne zobowiązania, że do czasu zakończenia postępowania zwierzęta nie zostaną sprzedane. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, za przewożenie bez zezwolenia przez granicę UE okazu gatunku chronionego grozi odpowiedzialność karna.